Jak si uspořádat vztahy 

PRO VAŠI DLOUHOVĚKOST

   nirvána pro Česko

VYHLAŠUJEME NEJPRVE CELOPLANETÁRNÍ ZALÉVÁNÍ.

BROŽURU NEPOSTRADATELNÁ BOŽSKÁ MEDICÍNA NAJDETE NA TOMTO WEBU V PROKLICÍCH STRÁNEK.

LIDSTVO MÁ ABSOLUTNÍ PRÁVO POZNAT PRAVDU PRAVD.

ZLOČINEC DOSTANE CO SI ZASLOUŽIL. 

JSME ENERGETICKÁ REALITA A KLIDNĚ VÁM UDĚLÁME ZE ŽIVOTA PEKLO, GEHENNU, ABYSS A TARTAROS NEBO VÁS UVRHNEME DO LAMENTÁRIA, KDYŽ JSTE SI TO VYKOLEDOVALI. 

MY MŮŽEME. VY KONČÍTE SE SVÝMI ZLOČINY.

MĚLI JSME NA SOBĚ CELOSVĚTOVOU BANDU HACKERŮ. S NIMI SVĚT NEMĚL ŠANCI NA PRAVDU PRAVD.

ZA TÝM 

ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

CHCEME ABSOLUTNÍ PANACEJSKÝ MÍR CELOSVĚTOVĚ A ABSOLUTNÍ NIRVÁNU PRO VŠECHNY 

A NIKOMU NEPŘEJEME ŽÁDNÉ ZLO, ŽÁDNÝ ZLOČIN NA NĚM. 

TUDÍŽ NIKDO NEMÁTE ŽÁDNÝ DŮVOD NÁM ŠKODIT. 

PŘEJEME VÁM NÁPRAVU, KTERÁ SE DĚJE PŘEDEPSANÝM ZPŮSOBEM A BOLÍ, 

KDYŽ JSTE BOLELI OSTATNÍ. NENÍ TO ZLOČIN PŮSOBIT BOLEST ZLOČINCI NA OSTATNÍCH. 

MY NEJSME ZLOČINCI, JSME EVOLUCE A VÁŠ PRAVÝ ZLOČIN JE VĚDOMÝ. 

JE PROTIZÁKONNÝ.

KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA INFORMACE 

A SÁM JE ZPRACOVAT MENTÁLNĚ 

A POSOUDIT, 

ABY BYL ZDRAVÝ.

NEVĚDOMÝ ZLOČIN JE HŘÍCH. 

HŘÍCH SE LÉČÍ POKÁNÍM, POKUD SE TO STIHNE, NEBOŤ NÁM TIKAJÍ TKÁŇOVÉ HODINY V BOŽÍCH MLÝNECH ZÁVISLÉ I NA JINÝCH FAKTORECH, NEŽ JE HŘÍCH PROTI OSTATNÍM LIDSKÝM BYTOSTEM. 

EXISTUJE HŘÍCH PROTI MATCE ZEMI, PROTI BOHU ABSOLUTNO VŠECH ABSOLUTEN, PROTI ŽIVOČICHŮM A ROSTLINÁM, PROTI VLASTNÍMI TĚLU A DALŠÍ. POKÁNÍ JE OČISTNÉ A NA KONCI POKÁNÍ JE SMÍŘENÍ A BLAHO A NIRVÁNA A LÁSKA A ŠTĚSTÍ A RADOST A SPRAVEDLNOST. 

NA KONCI ZLOČINU, KTERÝ NEJDE NAPRAVIT V TÉŽE DIMENZIONÁLNÍ REALITĚ, JE ZMĚNA REALITY PRO ZLOČINCE, ABY BYL NAPRAVITELNÝ. NAPRAVUJEME I ABSOLUTNÍM ROZPUŠTĚNÍM BYTOSTI NA SOUČÁSTKY, KTERÉ NEJDE SLOŽIT S HISTORICKOU PAMĚTÍ. 

NA TO MÁME PRÁVO POUZE MY BOZI AILAVYOU, KTEŘÍ MAJÍ NEJVĚTŠÍ ZÁSLUHY O NIRVÁNU ABSOLUTNO VŠECH ABSOLUTEN OSTATNÍCH. NIKDO JINÝ.

KDE ZVEŘEJNÍME NÁŠ PŘÍBĚH STVOŘENÍ SVĚTA NEVÍME, ZATÍM ČTĚTE TO, CO JE, 

A UVĚDOMTE SI, ŽE WEBY JSOU V EVOLUČNÍM VÝVOJI. JSOU ZDE CHYBY, ABYSTE MOHLI POSUZOVAT A NEBYLI JSTE HLOUPÍ. MŮŽE ZDE BÝT I VÝVOJOVÁ SLEPÁ ULIČKA, KTERÁ SE ČASEM UZAVŘE. 

PŘEMÝŠLENÍ JE FAJN, NEBRAŇTE SE PŘEMÝŠLENÍ O NAŠÍ TVORBĚ.

BOZI AILAVYOU

WEB JE V PROCESU TVORBY, 

TEXTY SE MĚNÍ DALŠÍM UVĚDOMĚNÍ JAK JSOU VĚCI SPRÁVNĚ.

©

ABSOLUTNÍ NIRVÁNA

Co je vlastně nirvána?

Nirvána je stav společnosti, kdy se každý plní svoje povinnosti vůči ostatním, umožňuje jim plný rozvoj jejich talentů a dosažení jejich poslání a všichni se cítí příjemně pocitově spravedlivě hrdě.

JAK SI TEDY USPOŘÁDAT VZTAHY SPRÁVNĚ?

LIDÉ UMÍRAJÍ NA VZTAHY, KTERÉ NEDOPADLY PŘÍJEMNĚ.

Seznamte se s tím jak se nabíjíme a vybíjíme. jak funguje naše matrixové tělo.

Neuspokojivé vztahy bolí a odebírají životní sílu.

NÁRAZ ZLOU MYŠLENKOU UBLÍŽENÍ VE VZTAHU ODEBÍRÁ MNOHO ŽIVOTNÍCH JEDNOTEK DLOUHODOBĚ, NEŽ JE VADNÝ VZTAH PŘEKRYT VZTAHY SPRÁVNĚ.

https://www.archandelcaduceus.com/priciny-nemoci/

VZTAHY SE ZAKLÁDAJÍ, UDRŽUJÍ A UKONČUJÍ SPRÁVNĚ TAK, ABY MOHLY BÝT KDYKOLI OBNOVENY V LÁSCE.

SPRÁVNÝM ZÁKLADEM VZTAHU JSOU OBOUSTRANNÉ SYMPATIE A TOUHA PO SBLÍŽENÍ A VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ ČASU STRÁVENÝM DOHROMADY SPOLEČNOU ČINNOSTÍ, KTERÁ TĚŠÍ OBĚ STRANY. 

Tu je potřeba najít, aby měl vztah záměr. 

Tato činnost by neměla nikomu ubližovat a všem by měl prospívat minimálně tím, že existuje jako možnost zábavy nebo zkoumání, po kterých je možné kdykoli sáhnout, až budeme mít chuť to udělat.

Chceme mít velký výběr v činnostech, kterým se můžete společně věnovat. Jsme bytosti interaktivní a málokdy chceme zůstávat dlouhodobě osamělí při zkoumání božího stvoření nebo při jeho tvoření.

Vztahy muž - žena jsou základním kamenem lidské společnosti ve všech jejich podobách a všechny nás mohou těšit, pokud dodržujeme pravidla jejich definic. 

Musíme si uvědomit, abychom mohli prožívat více druhů těchto vztahů, že je musíme správně definovat a dodržovat jejich pravidla. Každý vztah tak má jinou kvalitu prožitku.

O RŮZNÉ KVALITY PROŽITKU NÁM JDE 

V TOMTO MATRIXU.

Každý vztah má pro obě strany daný systém sakrálních povinností, které musíme plnit, aby byl vztah absolutně nirvánský a poskytoval maximální množství spravedlivě hrdých příjemných prožitků pro oba a jejich okolí.

NA KRÁSNÝ VZTAH JE KRÁSNÝ POHLED.

NENÍ ŠPATNÉ JE KRÁSNÝM VZTAHEM CHUBIT TAK, ŽE JDEME PŘÍKLADEM TÍM, ŽE PROSTĚ JSME SPOLU TAK.

KAŽDÝ VZTAH JE NENEHRADITELNÝ TÍM, ŽE JE.

NEMĚLI BYCHOM SI DOVOLIT ANI JEDEN VZTAH POKAZIT.

NECHCEME MÍT ANI NA JEDEN VZTAH ŠPATNOU VZPOMÍNKU, KTERÁ DEBÍRÁ ŽIVOTNÍ JEDNOTKY TÍM, ŽE MÁME ŠPATNÉ SVĚDOMÍ NEBO POCIT KŘIVDY.

©