VELIKONOCE

Původ svátku velikonoc od prvopočátků lidského rodu Avatarského

RADY OD ABSOLUTNÍCH BOHŮ A VELEKNĚŽÍ AUMJEHOVA