VZTAH MANŽEL - MANŽELKA 

& MANŽELKA - MANŽEL

Instituce manželství má vznikat podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA po 35. roku života za účelem plození dětí a měla by vytrvat nejméně 25 let.

AUM AUMAJEHOVA AUM

JUST MARRIED

VZTAH MANŽEL - MANŽELKA

Manželství smluvně uzavíráme po 40. roce života.

Do té doby žijeme partnerské milenecké smluvní věrné vztahy nebo vztah.

Před manželstvím by měl proběhnout minimálně tříletý smluvně uzavřený partnerský milenecký vztah ve společné domácnosti..

NOVÁ INKARNAČNÍ INSTITUCE MANŽELSTVÍ

Dospěli jsme do situace, kdy planeta Země BOHEMIE je přeplněná a každá země má určitou kapacitu plodit potomky.

Vzhledem k tomu, že budeme nyní výrazně zvyšovat věk, na což mají nárok lidé kolem 40 - 50 ještě, starší většinou ne, ale existují výjimky, musíme zredukovat nyní populaci sakrálním celibátem a výukou vsaté sexuality.

Nyní vám doporučujeme zahájit celibát.

Budeme mít tak zrekonstruovat a reformovat celé mateřské školství a později 1. stupeň ZŠ a dále. Na každé období výuky budeme mít asi jeden rok.

 Manželství uzavíráme se záměrem mít spolu dvě děti a vychovat je v úplné rodině, a proto se uzavírá smluvně na 25 let od narození druhého potomka.

Proto také plánujeme větší bydlení, neboť každý člen domácnosti má nárok na svůj pokoj, dále na místnost společného setkávání a jídelnu s kuchyní a ideálně 2 koupelny a toalety. Ideální dům či byt pro rodinu je 5 + 1. Každý má právo na soukromí.

Dítě má právo na úplnou rodinu a na milující rodiče.

To je největší dar do jeho života.

Otec, který miluje matku a matka, která miluje otce.

V tomto stavu se úplně jinak vychovávají děti, neboť vnímáme, že to jsou naše malé kopie, které zbožňujeme.

Pokud bereme svoje rodičovské a manželské úlohy vážně oba, je to ideální stav.

Rodinný život je pak velice obohacující pro všechny členy rodiny.

Předpokladem manželství je mít odpracováno oba minimálně 12 let pro stát, abyste měli nárok na otcovskou a mateřskou, na kterou si tím v sociálním pojištění spoříte.

Dále jsme oba povinováni 12 let si spořit na dětské konto, abyste mohli s dítětem zůstat oba rok doma na mateřské a otcovské

a žena dostává těhotenskou dovolenou od zjištění těhotenským testem, že je těhotná.

Muž dostává otcovskou již 3 měsíce před termínem porodu, aby se mohl více věnovat manželce a pečovat o ní ve vysokém stupni těhotenství. Měl by dostat zkrácenou pracovní dobu o dvě hodiny nebo práci doma, pokud je to možné. Žena může v těhotenství pracovat, ale doma, a ne vice než 4 hodiny denně. 3 měsíce před porodem by se měla věnovat výlučně sobě a přípravám na potomka.

Měla by číst celé těhotenství knihy o výchově a vzdělávání dětí a měla by společně s manželem projít školením o orgasmickém porodu.

Měla by s mužem chodit nakupovat těhotenské pomůcky a pomůcky při kojení a pro rozvoj dítěte v určitém věku.

Porody chceme směrovat do porodnic na samostatný pokoj, kde je otec i matka a otec dostává pokyny od personálu, který je přítomen ale nezasahuje do porodního průběhu tak, že by odhalovat nahotu ženy.

To smí pouze její muž.

Tak vznikne mezi mužem a dítětem pevné pouto, protože mu pomáhal na svět.

I pouto mezi mužem a matkou se posiluje.