SAKRÁLNÍ VZTAH OTEC - SYN & SYN - OTEC

Za tento vztah je zodpovědný OTEC

RADY OD ABSOLUTNÍCH BOHŮ A VELEKNĚŽÍ AUMJEHOVA

www.bohynenirvana.com/vztah-otec-syn/

ZA KVALITU VZTAHU OTEC - SYN MŮŽE VŽDY OTEC

SYN JE RECEPTIVNÍ.

Otec je povinován předávat synovi jeho světonázor a zkušenosti. Jeho světonázor má být v souladu s tvrzením oficiální státní výuky náboženství, tedy musí být v souladu s ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM, který právě nyní vychází. Je třeba se s ním seznámit na všech online webech AUMJEHOVA. Tyto sakrální povinnosti platí pro všechny i zpětně.

©

Pokud si chcete prodloužit svůj věk, 

začněte si plnit svoje sakrální povinnosti, 

které jste si předtím ve své nevědomosti neplnili.

Otec má za povinnost na prvním místě vést syna k poslušnosti matky a respektu a úctě k matce na prvním místě a ke všem rodinným příslušníkům.

Otec má za povinnost syna hodně chlapsky mazlit, houpat na kolenou, tulit, lítat s ním pro vyvážené svalstvo celého těla, měl by syna koupat a chodit s ním od malička plavat pro rozvoj jeho svalstva a správného postavení páteře. 

Od malička je otec povinován synovi vysvětlovat jaký má být správný vztah k jeho sexualitě podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA.

Může jej s jeho svolením otužovat a saunovat.

Otec by měl chlapci dopřát přátele, které sám vybere a bude se s nimi dlouhodobě stýkat, aby mohl vzniknout dobrý pevný přátelský vztah. těchto přátel by mělo být více, aby si syn mohl vybrat.

Syn by měl mít svůj vlastní pokoj s chlapeckou výzdobou, kterou si postupně vybírá sám a sám si ji mění.

U hraček a cvičení musí otec dávat pozor na jejich pravotočivost.

Otec by měl dohlížet na to, že chlapec rovnoměrně používá pravou i levou ruku, aby nebyl vyhraněný pravák, což je nežádoucí.

Od věku, kdy chlapec umí počítat, by měl dostávat kapesné a šetřit si na něco, co moc chce a rodiče mu to nechtějí koupit. Musí si uvědomit cenu peněz, věcí a práce. Může si vydělávat, ale ne pracemi v domácnosti. Například tříděním a sběrem surovin a jejich odvážení do sběru za peníze.

Otec je povinován vychovat ze syna ochránce vlasti tím, 

že mu pravdivě zprostředkuje naši národní historii 

a poučí jej o historickém vývoji naší ochrany a o interní bezpečnosti.

Má za úkol vychovat ze syna vlastence tím, 

že mu ukazuje názorně, jak jsme dříve bojovali za nirvánský mír a bezpečí, 

neboť se s druhými stranami, které vykrádaly, 

ničily a ponižovaly či jinak znevýhodňovaly naše lidi a zotročovaly, nešlo domluvit.

Otec by se synem měl navštěvovat muzea a ukazovat mu historické a válečné knihy asi od jeho 6. roku života a uvědomovat ho, aby se nebál, že všechny války nyní již ukončujeme správně.

Syna by měl otec vést k počítačové gramotnosti, aby si uměl jakoukoli informaci vyhledat. 

Otec může učit syna číst po písmenách od 4. roku jeho života a je to velice žádoucí.

Otec je zodpovědný za vedení syna k tělesné zdatnosti a měl by ho naučit všechny ABSOLUTNÍMI BOHY A VELEKNĚŽÍMI AUMJEHOVA schválené sporty a sportovní hry

Otec musí se synem pravidelně denně cvičit cvičení pravotočivosti pro dlouhověkost.

To by měl dělat až do jeho úplného osamostatnění, 

kdy si chlapec dospívající hlídá svoji tělesnou kondici a zdravotní stav sám

Každý chlapec má toužit po tom, 

aby měl správně rovnoměrně osvalené tělo a vypadal chlapsky. 

Otec mu má dávat svým vzhledem příklad.

Otec je zodpovědný za vedení syna v řemeslech

která přísluší jako mužská práce především mužm. 

Měl by si jich osvojit minimálně devatero.

Otec má syna vést ke vztahu k hospodářským zvířatům a vysvětlovat mu jak o ně správně pečovat a proč. Měl by syna vést ke správné péči o domácí mazlíčky a pokud nemají, tak si nějakého alespoň na nějakou dobu vypůjčit, třeba pomoci nějakým přátelům pohlídat domácího mazlíčka, když jsou na dovolené a nechtějí ho brát s sebou.

Otec má syna čestně a spravedlivě chválit za jeho pokrok v dovednostech a mentálním uvědomění co je a co není správně. Měl by synovi předat ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON tak, 

aby se jím naplnilo synovo srdce a svědomí. 

Syn by se měl vybrané extra důležité úseky ZÁKONA učit s otcem nazpaměť. 

Otec by mě synovi tyto úseky ZÁKONA vštěpovat při všech příležitostech tak, aby je synovi neošklivil. 

Pokud by shledal, že syn nereaguje správně na jeho poučování, 

nezachrání to násilím, ale moudrostí. Musí změnit přístup. 

Syn musí ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON milovat ze srdce 

a mít srdeční touhu ZÁKON dodržovat bez nucení to tak udělat.

5. Mojžíšova 6 : 5-9, Bible

Otec by měl syna učit ke vztahu a modlitbám k ABSOLUTNÍMU BOHU VĚČNÉMU OTCI HERMÉSOVI WITLÁVOVI HÁBOVI SOLÚTOVI AGAPE MELCHSEDEKOVI AUMDONOVI AUMMORDOROVI AILAVYOU AILAVYOU a měl by syna učit vyjadřování jeho přání v souladu 

s ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁMĚREM ABSOLUTNÍ NIRVÁNY PRO VŠECHNY.

Otec by měl syna vést k pořádkumilovnosti

k pomoci mamince, sestře a babičkám, učitelkám, sousedkám a dalším ženám v domácnosti. 

Otec stanovuje rozpis služeb při úklidu domácnosti a dohlíží na jeho plnění.

Měl by syna učit chránit ženy.

Otec by měl synovi vyprávět jak vyrůstal a byl ukazňován a kde se děly chyby v jeho výchově a jak je vědomě změnil, když na to přišel, pokud existovaly.

Otec by měl syna vést k práci, která má smysl pro nirvánu všech a uvědomovat jej o bezpečnosti práce, aby se nemohl zranit. Aby byl rozvážný

Přísloví 27:11, Bible

Otec by měl syna učit obezřetnosti a aby se naučil mít rád manuální práci

Syn by měl vědět, na čem otec pracuje, znát jeho profesi a rozumět jí, aby měli společnou řeč co nejvíce.

Otec by měl zasvětit syna do svých snů a žádat jej o spolupráci na nich a oplácet mu to. 

Otec by měl citlivě nabízet synovi podněty

do ničeho ho nenutit

pouze když si syn vybral nějakou dovednost

aby si ji osvojil, měl by ho vést k vytrvalosti, aby to nevzdal, než se ji naučí

Otec by měl vnímavě objevovat synovy talenty a ty podporovat. 

Měl by mu dávat pozitivní vize, co všechno může se svými talenty pro společnost dokázat. 

Neměl by ho vést k soutěžení, ale ke skromnému a vytrvalému tréningu jeho talentů, které se pak spontánně projeví a najdou si svoje příznivce a zákazníky.

Otec by měl vést syna k úctě a lásce k ženám v jejich domácnosti, rodině, rodu a národa i mezinárodně. 

Měl by jít synovi příkladem. 

Měl by vést syna k odpovědnostem za společnou domácnost, přidělovat mu služby od jeho 12 let a dohlížet na to, že poté, co ho všechny činnosti naučil vykonávat správně, že je i pravidelně ctí a plní.

Otec by měl se synem provádět nácvik vztahů v krizových stuacích, 

aby byl syn připravený na potencionální jednání, které je protizákonné. 

S protizákonným jednáním by se syn měl seznámi skrze otce, který mu všechna tato jednání vysvětlí proč jsou nežádoucí a jak jsou trestána. 

Otec by měl být ve vysvětlování úměrný věku a chápání syna.

Otec je více zodpovědný za kolektivní myšlení syna a jeho spravedlivou hrdost 

a matka za jeho sebeúctu v rodině zejména. 

Oba rodiče se doplňují vzájemně a v žádném případě mezi sebou nesoupeří, 

neboť jejich úlohy jsou dané ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM 

a ZÁKON je jednotný pro všechny obyvatele Matky Země BOHEMIE.

OTEC SI SE SYNEM HRAJE KLUČIČÍ HRY:

na mírotvorce

na obhájce správných věcí dle státní koncepce

na soudce

na policistu

na sakrálního plasmového vojáka

na učitele

na tantravelmistra

na kuchaře

na řemeslníka

na prodejce

na manažera atd...

Muž by si neměl pořizovat syna, pokud není schopen výše uvedené sakrální povinnosti naplňovat.

Pokud otec syna má a dosud si tyto povinnosti neplnil, je zodpovědný za to, že to ihned začně napravovat.

MUŽSKÝ FAKTOR 

NELZE NAHRADIT ŽENSKÝM.

Otec by měl syna vést do chlapeckých nebo s děvčaty smíšených kroužků a oddílů a sdílet s ním zážitky.


ZÁLESÁCKÝ KROUŽEK

SPORTOVNÍ CHLAPECKÝ ODDÍL

ŘEMESLNÉ CHLAPECKÉ DÍLNY

TRÉNING SEBEOBRANY

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK ZAMĚŘENÝ NA OCHRANU LESA, LUK A HÁJŮ, ZAHRAD A SADŮ A ZEMĚDĚLSKÝCH POLÍ.

PROGRAMÁTORSKÝ KROUŽEK

atd...

OTEC JE JENOM JEDEN A JE NENAHRADITELNÝ PLNĚ, ALE TÉMĚŘ NAHRADITELNÝ JINÝMI MUŽI V RODĚ A NÁRODĚ. 

JDE O KVALITU VZTAHU, NE O TO, ČÍ JSTE SPERMIE. 

BOHUŽEL V DOBĚ, KDY SI OTCOVÉ NEPLNÍ SVÉ SAKRÁLNÍ POVINNOSTI, JE TŘEBA ZŘÍDIT INSTITUCE, KDE CHLAPCI DOSTANOU JINÉ MUŽSKÉ VZORY. PROTO JE BUDEME VÍCE ZAVÁDĚTI V MÉDIÍCH.

MUŽ JE PŘIROZENÝ OCHRANÁŘ 

VE VŠECH PROFESÍCH 

A PREDÁTOR ŽEN.

NEVYCHOVÁVEJTE NĚKOHO JINÉHO, BYL BY NEŠŤASTNÝ.
HOMOSEXUALITA = NEPLNĚNÍ SI SVÝCH MUŽSKÝCH SAKRÁLNÍCH POVINNOSTÍ
Neplnění si mužských sakrálních povinností a vadné postoje k ženám i mužskýcm povinnostem mění hormony muže na homosexuální. Ne všechna homosexualita vznikla 
v posledních desetiletích přirozeně. Seznamte se se skutečností v dalším odkaze. HOMOSEXUALITU ZPŮSOBOVALA PSYCHOTRONICKÁ ŠIKANA 
A PSYCHOTRONICKÁ MUČENÍ CHLAPCŮ A MUŽŮ A TOXICKÉ DISRUPTORY HORMONŮ.

Chlapec nikdy nebude homosexuální, pokud má kolem sebe správné mužské a ženské vzory. Pocity, že je všechno okolo chlapce ve vztazích správně, vede do postoje MACHO, který je zdravý chlapský a není pyšný. 

Je přirozeně na sebe spravedlivě hrdý.

To by měl být cíl každého otce vychovat zdravě hrdě spravedlivě příjemného muže k sobě v rodě, který ví jakých úkolů se má v každé době chopit, aby budoval absolutní nirvánu.

Syn by se po správné výchvě otcem i matkou měl cítit hrdým a spravedlivým ochráncem absolutní nirvány všech a měl by mít pocit, že to dokonale umí a že je samostatný a vděčný otci i matce za jejich výchovu. 

Měl by mít všechny vztahy správně a tím se kvalifikuje jako správný muž do mátění.

©

©

POVINNOSTI A PRÁVA SYNA

SYN MÁ PRÁVO NA SAKRÁLNÍHO OTCE. 
To je otec, který dodržuje výše uvedená pravidla.
SYN MÁ ODVĚKOU POVINNOST CTÍT SVÉHO OTCE A MATKU SVOU.
2. Mojžíšova 20:12, Bible páté přikázání
Syn má povinnost chovat se ke svému otci s úctou a respektem a provádět pokyny, pokud nejsou proti jemu sakrálně nastavenému pocitu a pokud nejsou protizákonné. 
Pokud si úctu a respekt otec svým chováním dle syna nezaslouží, syn je povinován o tom uvědomit starší kněží a velekněží, aby otci i synovi poskytli mentální uvědomění jak se mají k sobě dále chovat. 
Syn není povinován napravovat otce sám, 
to je povinností jeho otce, děda chlapce, a RADY STARŠÍCH MUŽŮ A ŽEN.
Musí se však nespravedlivému způsobu zacházení slovně i útěkem z přítomnosti domácího tyrana bránit.
Syn má povinnost bránit matku a sestru i jiné osoby, na které byl otec hrubý, a nahlásit násilné chování otce na policii a kněžím.
NIKDO NESMÍ TYRANA CHRÁNIT.
Syn má právo na pozornost otce minimálně hodinu denně výlučně. 
Má právo na společné oběma stranám příjemné činnosti každý týden o víkendu.
Pokud syn špatně prospívá ve škole, je otec povinován doučit jej všechno, co potřebuje. Jak to zajistí, je na mě Může zaplatit doučování, pokud to sám neumí vysvětlit nebo na to není jeho čas uzpůsoben. Důležité je, že syn dostane pomoc.

CHLAPCE ANI DÍVKU NIKDY NETRESTÁME FYZICKÝM TRESTEM. 

JAKÉKOLI NÁSILÍ NEVEDE KE ZLEPŠENÍ, 
ALE K POŠKOZENÍ MENTÁLNÍHO A POCITOVĚ-EMOCIONÁLNÍHO TĚLA DÍTĚTE. 
Dítě má strach, ztrácí soustředění, ztrácí bezprostřední paměť, hůře se učí a bojí se mluvit pravdu a zabředá ze strachu do dalšího nelegálnho jednání vůči rodiči, který selhal v jeho výchově.

Syn má právo na něžné, jemnocitné a trpělivé zachrázení od svého otce.

©